Αποζημιώθηκαν ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ για ακτινοχειρουργική θεραπεία στην οποία υπεβλήθησαν, έπειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Οι ασφαλισμένοι διαμαρτυρήθηκαν στην ανεξάρτητη αρχή επειδή δεν τους αποδόθηκαν από τον Οργανισμό τα επιπλέον χρήματα που κατέβαλαν σε ιδιωτική κλινική για να υποβληθούν σε στερεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία (σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης καλοήθων παθήσεων του εγκεφάλου).

Όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αρνήθηκε να αποδώσει στους συμβεβλημένους παρόχους (ιδιωτική κλινική) τα ποσά που προβλέπονταν από το νομικό πλαίσιο το οποίο βρισκόταν σε ισχύ κατά τη διενέργεια των συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων, επειδή στην πορεία, αυτές ανακοστολογήθηκαν με μικρότερη αποζημίωση βάσει νέας υπουργικής απόφασης. 

Κατά συνέπεια, οι ασφαλισμένοι μολονότι υποβλήθηκαν σε αυτήν τη θεραπεία πριν ισχύσει η συγκεκριμένη απόφαση, δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν πλήρως.