Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε αντισυνταγματικό τον αποκλεισμό των γυναικών από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί το 2000, για την πρόσληψη ειδικών φρουρών.

Ο αποκλεισμός έγινε βάση του νόμου 734/1999 που προέβλεπε ότι για την κάλυψη θέσεων ειδικών φρουρών, λόγω του επικινδύνου και των ιδιαιτεροτήτων των εργασιακών συνθηκών απαιτούνται ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα και για το λόγο αυτό προσλαμβάνονται μόνο άνδρες.

Το 2003 ωστόσο το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο τροποποιήθηκε, και με το ν. 3181/2003 άναψε το «πράσινο φως» για την πρόσληψη ως ειδικών φρουρών και γυναικών.

Το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε από προσφυγή γυναίκας που παρά τη σχετική απαγόρευση δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2000, αίτημα που απερρίφθη. Ωστόσο η ίδια προσέφυγε εκ νέου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και δικαιώθηκε. Ωστόσο, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής, η οποία και απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 3018/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Όπως αναφέρει στο σκεπτικό της απόφασης που εξέδωσε η Ολομέλεια του ΣτΕ:

«Η επίκληση στην εισηγητική έκθεση του ν. 2734/1999 των καθηκόντων των ειδικών φρουρών, καθώς και του στοιχείου του επικινδύνου και των ιδιαιτεροτήτων των εργασιακών συνθηκών των καθηκόντων αυτών, η άσκηση των οποίων απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, δεν αποτελούν λόγω της γενικότητάς τους, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κριτήρια συγκεκριμένα και πρόσφορα να δικαιολογήσουν το θεσπιζόμενο αποκλεισμό των γυναικών από το σύνολο των δραστηριοτήτων των ειδικών φρουρών».

Αξίζει να σημειωθεί πως η γυναίκα προσελήφθη τελικώς ως ειδικός φρουρός αλλά το ΣτΕ επέμεινε -παρά την κατάργηση του αποκλεισμού- ότι πρέπει να λυθεί το συνταγματικό ζήτημα, κρίνοντας τελικά αντισυνταγματικό τον αποκλεισμό των γυναικών.

Εξάλλου, στην επταμελή σύνθεση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ έχει εκδικασθεί και αναμένεται η έκδοση απόφασης σχετικά με το θέμα της νομιμότητας της θέσπισης ορίου αναστήματος, που ανέρχεται στο 1,70, για άνδρες και γυναίκες για την εισαγωγή τους στην Αστυνομία.