Γρήγορη απονομή δικαιοσύνης ζητεί ο ΣΕΒ προκειμένου να εκκαθαριστούν οι εκκρεμείς υποθέσεις. 

Το «Fast Track» που προτείνει περιλαμβάνει και διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων, αύξηση του αριθμού των δικαστών ή/ και μείωση του διαστήματος διακοπών, καθώς και αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης ώστε να φθάνουν λιγότερες υποθέσεις στο ακροατήριο.

Τις προτάσεις παρουσίασε σε ημερίδα με θέμα: «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας εκκρεμούσαν την 31η Μαρτίου 2014 περισσότερες από 400.000 υποθέσεις, από τις οποίες περισσότερες από τις μισές δεν είχαν καν προσδιορισθεί. Πρόκειται για 24.118 υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, 332.855 σε Διοικητικά Πρωτοδικεία, (εκ των οποίων 228.010 δεν είχαν προσδιοριστεί) και 51.620 υποθέσεις σε Διοικητικά Εφετεία, (εκ των οποίων 26.277 δεν είχαν προσδιοριστεί). Οι εκκρεμείς διοικητικές υποθέσεις στη χώρα μας είναι επτά φορές περισσότερες σε σχέση με την ΕΕ: είναι συγκεκριμένα 3,5 ανά 100 κατοίκους, ενώ στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρισκόταν κάτω του 0,5.

Η έκθεση περιλαμβάνει 90 προτάσεις για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και η «διεκπεραίωση των εκκρεμουσών υποθέσεων, παράλληλα με την τρέχουσα ροή, με ειδικές διαδικασίες «express», όταν αυτό είναι θεσμικά δυνατόν». Προτείνεται συγκεκριμένα η συγκρότηση ομάδας ειδικευμένων προσώπων, η οποία θα αναλάβει την ομαδοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων ανάλογα με το τιθέμενο νομικό ζήτημα και δεύτερης ειδικής ομάδας δικαστών, για την ενιαία εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων με όμοιο αντικείμενο. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται ακόμη:

  • Η εισαγωγή του θεσμού δικαστικών βοηθών, για την υποστήριξη του έργου των δικαστών χωρίς συμμετοχή σε διασκέψεις και στην έκδοση της απόφασης.
  • Στελέχωση δικαστικών συμβουλίων και από μη δικαστές (εισαγγελικές αρχές, νομοθετικό σώμα, καθηγητές πανεπιστημίου και άτομα από τον δικηγορικό και ευρύτερο νομικό κύκλο).
  • Δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων εκδίκασης πτωχευτικών υποθέσεων και αποκλειστική απασχόληση δικαστών, εισαγωγή θεσμού του «επαγγελματία εκκαθαριστή».