Την προσφυγή 16 κρατουμένων των φυλακών Ναυπλίου εναντίον της Ελλάδος έκανε δεκτή το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η χώρα μας καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 3 της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με βάση το οποίο απαγορεύεται η απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση.

Με την καταδικαστική του απόφαση το Δικαστήριο, υποχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει, σε κάθε έναν από τους προσφεύγοντες, αποζημιώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5.000 και 15.000 ευρώ και 2.000 ευρώ από κοινού για δικαστικά έξοδα και δαπάνες.

Οι προσφεύγοντες-Έλληνες, Ρουμάνοι, Τούρκοι και Αμερικανοί κρατούμενοι- είχαν διαμαρτυρηθεί γενικά για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης τους και ιδιαίτερα για τον υπερπληθυσμό κρατουμένων που επικρατεί στις φυλακές Ναυπλίου.