Εκτός λειτουργίας θα είναι την Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 20:00, η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «Ερμής» σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αιτία, η ετήσια προληπτική συντήρηση εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), καθώς η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης είναι εγκατεστημένη στο συγκεκριμένο Κέντρο Δεδομένων.