Την παράκληση της κυρίας Περιστέρη να μείνει το αρχαιολογικό έργο του τύμβου της Αμφίπολης στο πεδίο μακριά από κάθε «παραφιλολογία» επισημαίνει μεταξύ άλλων το υπουργείο Πολιτισμού, ενώ αναφέρει ότι οι ανασκαφές βρίσκονται ακόμη στον τρίτο θάλαμο. 

«Το υπουργείο Πολιτισμού και οι συντελεστές της ανασκαφής στον λόφο Καστά Αμφίπολης, παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την διατύπωση απόψεων Ελλήνων και ξένων-ειδικών και μή- σχετικά με το ταφικό συγκρότημα. Ωστόσο, οι διατυπωθείσες θεωρίες περί της ταυτότητος του νεκρού, ως σήμερα, ανάγονται σε 14. Οι συντελεστές της ανασκαφής δεν διατυπώνουν άποψη για την ταυτότητα του νεκρού καθώς περιμένουν, με επιστημονική υπομονή, να μιλήσει το ίδιο το ταφικό συγκρότημα» αναφέρεται σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους.

Τονίζεται επίσης ότι η κυρία Περιστέρη εκτιμά ότι το μνημείο χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα, ενώ καθίσταται σαφές το ίδιο το μνημείο, πέραν πάσης αμφιβολίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό. 

Εκτενής αναφορά ωστόσο γίνεται και στα οικονομικά στοιχεία της ανασκαφής, διευκρινίζοντας ότι η μελέτη που ανατέθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού και αφορά στην οικονομική διάσταση του Πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το υπουργείο Πολιτισμού σημειώνει ότι «Ο πολιτιστικός τομέας σε επίπεδο ΕΕ συνέβαλε κατά 4,5% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της.  Ενα ευρώ επένδυση σε έργα Πολιτισμού, σημαίνει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία. Επομένως: Οι επενδύσεις στον πολιτισμό συνιστούν κινητήρια δύναμη της οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενθαρρύνοντας ιδιωτικές επενδύσεις».

Πιο αναλυτικά η χρηματοδότηση σε αριθμούς

  1. 2010: Δόθηκαν 20.000, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, από την Νομαρχία Σερρών.

  2. 2011: Δόθηκαν 80.000, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , από την Περιφέρεια.

  3. 2012: Δόθηκαν 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

  4. 2013: Δόθηκαν 90.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού.

  5. 2014: Δόθηκαν 150.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού.

  6. 2014: Δόθηκε ως δωρεά από την Εθνική Τράπεζα (150.000), ενώ οι χορηγίες των Εταιρειών του Δημοσίου, ΔΕΣΦΑ (35.000) και Ελληνικά Πετρέλαια (25.000), δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί.

Η πορεία των ανασκαφών

-Απομακρύνθηκε πλήρως η επίχωση από τον πρώτο χώρο. Ετσι αποκαλύφθηκε στο σύνολό του το δάπεδο με τα μικρά τεμάχια μαρμάρου. Το γνωστό κόκκινο. Το αποκαλυφθέν δάπεδο σκεπάστηκε με φύλλα ενισχυμένης πολυστερίνης και κόντρα πλακέ, για την προστασία του από την διέλευση των συνεργείων.

- Ολοκληρώθηκε η τελική προσωρινή υποστύλωση και αντιστήριξη στον πρώτο χώρο, πίσω από τις Σφίγγες.

- Προχώρησε το χωματουργικό έργο για απάλυνση των πρανών από τη δυτική πλευρά του μνημείου.

- Tαπεινώθηκε η στάθμη της επίχωσης στο δεύτερο χώρο πίσω από τις Καρυάτιδες, ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλο δάπεδο πρόσβασης για τον επόμενο χώρο.

- Ολοκληρώθηκε η υπολογιστική τεκμηρίωση των μέτρων αντιστήριξης και υποστύλωσης, που θα χρησιμοποιηθούν στο τρίτο χώρο, πίσω από την θύρα. 

Οι ανασκαφές θα συνεχίζουν ως εξής

1.Το άνοιγμα, δια της αφαίρεσης του χώματος, του τρίτου θυρώματος.

2. Η υποστύλωση του τρίτου διαφραγματικού τοίχου και η εισαγωγή των αντιστηρικτικών στοιχείων για την πρώτη φάση υποστήριξης και αντιστήριξης των κατακόρυφων τοίχων.

Τέλος, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου αναφέρεται ότι σε σχέση με τα όσα γράφονται για την κόντρα Περιστέρη- Παλαγγιά η κυρία Περιστέρη έχει κάνει δηλώσεις και δεν θα συνεχίσει το θέμα.