Με το ποσό των 9,1 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται οι Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να καλύψουν τις δαπάνες για τη μεταφορά των μαθητών, καθώς το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε το συγκεκριμένο ποσό για να πληρωθούν οι οφειλές (ΚΤΕΛ, Ταξί και ιδιώτες).

Από το παραπάνω ποσό τα 4.660.000 ευρώ είναι για την Περιφέρεια Ηπείρου και τα 4.450.000 ευρώ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Με τις συγκεκριμένες πιστώσεις εξοφλούνται στο σύνολό τους οι οφειλές του 2010 προς τους μεταφορείς.