Νέο πρόγραμμα προώθησης στην αγορά εργασίας 16.600 ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων, ηλικίας 29 έως 64 ετών, αρχίζει ο ΟΑΕΔ, ύστερα από απόφαση του διοικητή του Οργανισμού, Θεόδωρου Αμπατζόγλου. 

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα θα μπορέσουν μέσω του προγράμματος αυτού να λάβουν επιταγή 1.600 ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και κατάρτιση, ώστε να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ από τις 10 ως τις 31 Οκτωβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr, ώστε να λάβουν τα χρήματα μέσω προγράμματος κατάρτισής τους.

Το πρόγραμμα εμπεριέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων υπέρ των ωφελουμένων στην οποία περιλαμβάνονται:

1) Πρόγραμμα θεωρητικής άσκησης 100 ωρών.

2) Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (διάρκειας 300 ωρών).

3) Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

4) Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία θα αποκτήσουν οι ωφελούμενοι, κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

5) Εγγυημένη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το 25% των εκπαιδευθέντων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 συνεχόμενων μηνών (25 ημερομίσθια ανά μήνα) καθώς και παροχή συστατικής επιστολής από τον εργοδότη.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.