Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 13:30 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

· Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κ. Ασκούνη για θέματα επικαιρότητας της Αυτοδιοίκησης

· Συζήτηση σχετικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ για την ανάδειξη νέων οργάνων

Εισηγητής: Κ. Ασκούνης, πρόεδρος ΚΕΔΕ

· Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα»

Εισηγητής: Π. Ζυγούρης, νομικός σύμβουλος ΚΕΔΕ

· Συζήτηση επί του σχεδίου υπουργικής απόφασης για τα πενταετή Επιχειρησιακά προγράμματα των δήμων

Εισηγητές: Α. Κοιμήσης, γενικός γραμματέας ΚΕΔΕ

Γ. Γούπιος, διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α.

ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

· Θέματα Επιτροπής Οικονομικών ΟΤΑ

Εισηγητές: Δ. Τσιαντής, πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΟΤΑ

Γ. Μουράτογλου, αντιπρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών ΟΤΑ

· Θέματα Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης

Εισηγητής: Σ. Δανιηλίδης, πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής

Πολιτικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης

TAGS