Συνολικά 2.652 υποψήφιοι, από τους 4.244 που είχαν εκδηλώσει συμμετοχή, δηλαδή ποσοστό 62,49%, συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό για την κάλυψη 122 θέσεων στον Κλάδο Κύριου Προσωπικού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε ομαλά, σε 28 εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Πειραιά.