Στην ανάκληση σκούτερ Yamaha και ΜΒΚ τύπου ΥΝ50 προχώρησε η εταιρεία Yamaha Motor Co. σε συνεργασία με την αντιπρόσωπο της στην Ελλάδα Μοτοδυναμκή Α.Ε.Ε και τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.

Η ανάκληση αφορά 98 δίκυκλα, στα οποία υπάρχει ενδεχόμενο η βάση που συνδέει τον κινητήρα με το σκελετό να ραγίσει εξαιτίας ανεπαρκούς συγκόλλησης των επιμέρους εξαρτημάτων της. Εάν η βάση τελικά σπάσει, το αποτέλεσμα θα είναι η απώλεια ευστάθειας του δικύκλου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Όσοι έχουν αγοράσει τα ανακαλούμενα σκούτερ θα ενημερωθούν ώστε να προσέλθουν στα συμβεβλημένα συνεργεία της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, για να γίνει αντικατάσταση της συγκεκριμένης βάσης με άλλη βελτιωμένη, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

TAGS