Στη Βουλή και συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές κοινότητες κατατέθηκε η τροπολογία που αφορά τις μετεγγραφές φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Με αυτήν έρχονται τροποποιήσεις στον νόμο 4264/2014 που αφορούσε τις μετεγγραφές και ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο.

Ειδικότερα:

  • Εξειδικεύεται ανά κατηγορία η δυνατότητα μετεγγραφών (πολυτέκνων, αναπήρων, ορφανών, κ.λπ.) επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι δικαιούνται μεταφορά σε αντίστοιχη σχολή που βρίσκεται στην Περιφέρεια κατοικίας των γονιών τους ή της μόνιμης κατοικίας των ιδίων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις μετακινούνται σε σχολή στον τόπο κατοικίας ή φοίτησης του αδελφού φοιτητή.
  • Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται η μεταφορά θέσης σε σχολή ή τμήμα του ίδιου ΑΕΙ ή σε τμήμα ΑΕΙ της ίδιας Περιφέρειας.
  • Με την ίδια τροπολογία καταργείται για τους έμμισθους δημόσιους λειτουργούς και του υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, η δυνατότητα μεταφοράς της θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη σχολή ή τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στην έδρα που υπηρετούν ή διαμένουν ή έχουν εκλεγεί ή σε πλησιέστερο σε αυτήν ΑΕΙ.

Επίσης, το μέτρο δεν θα ισχύσει αναδρομικά για τους φοιτητές παλαιότερων ετών, ούτε για όσους μπήκαν στα ΑΕΙ με το 10%.

Η τροπολογία, αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη στη Βουλή.

Διαβάστε την τροπολογία για τις μετεγγραφές φοιτητών