Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση που υπέβαλε ο δήμος Μεγάρων για την αναστολή της μετεγκατάστασης Ρομά στη θέση «Κανδήλι» του όρους Πατέρα.

Στην προσφυγή του ο δήμος υποστήριζε πως θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ότι δεν εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής διαβίωσης στην περιοχή και ότι θα προκληθούν φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και κίνδυνοι για την ασφάλεια του πληθυσμού.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους λόγους που προέβαλε ο δήμος για να στηρίξει το αίτημά του.

Ταυτόχρονα, στα τέλη του Οκτωβρίου αναμένεται να συζητηθούν οι αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν υποβάλλει για το θέμα αυτό ο δήμος Μεγαρέων καθώς και ο δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας. Με τις προσφυγές τους οι δύο δήμοι ζητούν την ακύρωση των αποφάσεων που ανάβουν το «πράσινο φως» για τη μετεγκατάσταση των Ρομά στη θέση «Κανδήλι».

Αντίστοιχες προσφυγές έχει υποβάλλει στο ΣτΕ ο δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, που στρέφεται κατά άλλου σχεδιασμού για μετεγκατάσταση Ρομά εντός των ορίων τους.