Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι η εταιρεία «BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, προβαίνει σε πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης για συγκεκριμένο αριθμό στεγνωτηρίων SIEMENS WTXL2100EU κατασκευής μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2002 για προληπτικό έλεγχο ασφαλείας χωρίς χρέωση των καταναλωτών. 

Τα στεγνωτήρια που επηρεάζονται από αυτό το μέτρο είναι πιθανό να υπερθερμαίνονται και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζουν πιθανό κίνδυνο ανάφλεξης, εξαιτίας ελαττώματος στον πίνακα ελέγχου. 

Διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα τέτοιο περιστατικό ανάφλεξης.

Για να ελέγξουν οι καταναλωτές εάν η συσκευή στεγνωτηρίου τους επηρεάζεται από το συγκεκριμένο μέτρο ασφαλείας μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα 

www.siemens-home.com/tumbledryersafety ή να καλέσουν στο 00800 19081908 (τηλεφωνικός αριθμός χωρίς χρέωση).

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η εταιρεία συστήνουν στους καταναλωτές που έχουν στεγνωτήριο SIEMENS WTXL2100EU το οποίο επηρεάζεται από το πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου, για προληπτικούς λόγους να το χρησιμοποιούν μόνο υπό επιτήρηση, δηλαδή όταν υπάρχει κάποιος στο σπίτι και όχι κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική επιδιόρθωση.

Η εταιρεία «BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.» έχει ήδη προχωρήσει σε σχετικές δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο.