Έπιασαν δουλειά από σήμερα 44 υπάλληλοι του τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους  πετούν σκουπίδια, μετακινούν τους κάδους απορριμμάτων, ρυπαίνουν με αφίσες, αλλά και σε όσους εγκαταλείπουν τοξικά και άλλα λύματα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια χωρίς τη σωστή τήρηση κανόνων αποθήκευσης.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι από σήμερα θα ασκούν τον έλεγχο τήρησης του κανονισμού καθαριότητας, θα βεβαιώνουν παραβάσεις και θα έχουν τη δικαιοδοσία επιβολής προστίμων με ειδικά τριπλότυπα μπλοκ. Η διαδικασία ελέγχων μέσα στην πόλη ξεκίνησε από το πρωί και έγινε η πρώτη επαφή και ενημέρωση στους δημότες.

Πρόστιμα θα επιβάλλονται επίσης για ασυσκεύαστα είδη στο πεζοδρόμιο, για εγκατάλειψη χωμάτων, μπαζών και ειδικών βιομηχανικών - βιοτεχνικών απορριμμάτων, για ρύπανση με λάδια, φθορά στον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας, παρκάρισμα μπροστά από κάδους απορριμμάτων, καταστροφή μνημείων, παιδικών χαρών κ.α.