ΕΛΛΑΔΑ

Έως 8 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών

Δημοσίευση 1 Οκτωβρίου 2014, 19:10 / Ανανεώθηκε 1 Οκτωβρίου 2014, 22:41
Έως 8 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών
Facebook Twitter Whatsapp

Έως τις 8 Οκτωβρίου θα μπορούν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Προσωπικού των δήμων στους οποίους κατείχαν οργανική θέση, αίτηση στην οποία θα δηλώνουν τους φορείς που επιθυμούν να μεταφερθούν και τη σειρά προτίμησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έως τις 8 Οκτωβρίου θα μπορούν οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, καθώς και όσοι έχουν τοποθετηθεί με πράξη προσωρινής τοποθέτησης, να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Προσωπικού των δήμων στους οποίους κατείχαν οργανική θέση, αίτηση στην οποία θα δηλώνουν τους φορείς που επιθυμούν να μεταφερθούν και τη σειρά προτίμησης, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τις σχετικές εγκυκλίους, που έχει εκδώσει.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Να σημειωθεί πως όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση μετάταξης ή υποβάλλουν αίτηση χωρίς θέση προτίμησης ή και αίτηση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλάβουν κάποια απ' αυτές λόγω μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα μέχρι τη λήξη του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Επίσης, εντός πέντε ημερών από τη λήξη της προθεσμίας οι αρμόδιες Διευθύνσεις συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων και τους αποστέλλουν στο ΑΣΕΠ, το οποίο προβαίνει στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων.

Τέλος, στην απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αναφέρονται και τα πρόσθετα κριτήρια με τα οποία μοριοδοτούνται οι προς μετάταξη υπάλληλοι.