Πρόστιμα συνολικού ύψους 386.000 ευρώ επέβαλε τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Ανάπτυξης, για 296 παραβάσεις που εντοπίστηκαν σε ελέγχους, οι οποίοι έγιναν σε 1.037 επιχειρήσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου, τα περισσότερα πρόστιμα αφορούσαν:

- 134 παραβάσεις  στην κατηγορία "Λαϊκές Αγορές - Υπαίθριο εμπόριο - Παραεμπόριο", όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 218.000 ευρώ

- 31 παραβάσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 68.500 ευρώ

- 38 παραβάσεις σε Αρτοποιεία-Ζαχαροπλαστεία, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 36.000 ευρώ

- 34 παραβάσεις σε καταστήματα Εστίασης-Αναψυχής, όπου πρόστιμα 21.000 ευρώ

- 11 παραβάσεις σε κυλικεία (διατιμήσεις), όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 10.500 ευρώ

- 16 παραβάσεις σε κρεοπωλεία, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 9.500 ευρώ

- 15 παραβάσεις σε παντοπωλεία- περίπτερα- ψιλικά, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 9.500 ευρώ

- 10 παραβάσεις σε  σούπερ μάρκετ - Mini market, όπου επιβλήθηκαν πρόστιμα 7.000 ευρώ

Ακόμη, από διάφορους ελέγχους σε τρεις περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.500 ευρώ, για δύο περιπτώσεις παραβάσεων στη Βαρβάκειο αγορά επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ, και επίσης 1000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε σε ένα ιχθυοπωλείο και το πρόστιμο σε 1 χονδρεμπορική επιχείρηση ήταν 500 ευρώ.

Επίσης, το υπουργείο Ανάπτυξης με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή κατόπιν εκτεταμένης έρευνας και κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας για την «προστασία των καταναλωτών» (ν. 2251/94 και ν.3758/2009) επέβαλε χρηματικά πρόστιμα σε 3 εταιρείες, αλλά σημειώνεται ότι κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου, χωρεί η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.