Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η άσκηση κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ, με την ονομασία "Cyber Defence Exercise 2010 (NCDEX 10)".

Σκοπός της άσκησης είναι η δοκιμή των διαδικασιών στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και η εξάσκηση του προσωπικού σε τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα κυβερνοάμυνας. Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, εξετάζονται οι ικανότητες συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων των κρατών - μελών και της κεντρικής διοίκησης κυβερνοάμυνας του ΝΑΤΟ.

Στην άσκηση συμμετέχουν επίσης φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η άσκηση θα ολοκληρωθεί στις 19 Νοεμβρίου.