Λόγω διεξαγωγής αγώνα Δρόμου με την επωνυμία College Run σε τρεις διαδρομές μήκους 10km, 5km και 1 Κm, την Κυριακή 5.10.2014 και στις 09.00΄ έως 11.40΄ θα πραγματοποιηθεί σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, περιοχής Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού.

 • Oμήρου Ντέιβις, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Εμ. Μπενάκη και Χάουλαντ.

 • Χάουλαντ, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ομήρου Ντέιβις και Στεφάνου Δέλτα.

 • Στεφάνου Δέλτα, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Χάουλαντ και Τσοκοπούλου.

 • Τσοκοπούλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Στεφάνου Δέλτα και Γρίβα Διγενή.

 • Γρίβα Διγενή, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τσοκοπούλου και Ζαρίφη.

 • Ζαρίφη, στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Γρίβα Διγενή και της Λ. Ελ. Βενιζέλου.

 • Λ. Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ζαρίφη και Γράμμου Βίτσι.

 • Γράμμου Βίτσι (στη συνέχεια γίνεται Παπαφλέσσα), στο τμήμα αυτής μεταξύ της Λ. Ελ. Βενιζέλου και της οδού Λουκή Ακρίτα.

 • Λουκή Ακρίτα, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Παπαφλέσσα και Βορείου Ηπείρου.

 • Βορείου Ηπείρου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λουκή Ακρίτα και Μάλεμε.

 • Μάλεμε, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Βορείου Ηπείρου και της Εθνικής Τραπέζης.

 • Εθνικής Τραπέζης, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Μάλεμε και Ίριδος.

 • Ίριδος, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Εθνικής Τραπέζης και 25ης Μαρτίου.

 • 25ης Μαρτίου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ίριδος και Κωνσταντινουπόλεως.

 • Κωνσταντινουπόλεως, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Στεφάνου Δέλτα.