Σε ευαγή ιδρύματα δόθηκαν από το λιμεναρχείο Ηρακλείου 26 κιλά κατασχεθέντα λιθρίνια.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, τα ψάρια κατασχέθηκαν γιατί το βάρος και το μέγεθός τους ήταν κατά πολύ υπολειπόμενο του επιτρεπτού προς αλιεία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων κατά των υπευθύνων.