Στις 9 Οκτωβρίου 2014 θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα για τους δημοτικούς αστυνομικούς.

Ειδικότερα, τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν την Πέμπτη στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, καθώς μήνα ολοκληρώνεται η διαδικασία για την κινητικότητα προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, «οι συμμετέχοντες στην Ανακοίνωση 5/2013, οι οποίοι βάσει των οριστικών αποτελεσμάτων αυτής, δεν συμπεριλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διάθεσης, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (διαθεσιμότητα) θα πρέπει να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην Ανακοίνωση 15/2014».