ΕΛΛΑΔΑ

Στο Εθνικό Τυπογραφείο νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Δημοσίευση 6 Οκτωβρίου 2014, 15:40 / Ανανεώθηκε 6 Οκτωβρίου 2014, 15:40
Στο Εθνικό Τυπογραφείο νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ
Facebook Twitter Whatsapp

Στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση, απεστάλη η 1Δ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά τη στελέχωση διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση, απεστάλη η 1Δ/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά τη στελέχωση διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημοσίου.

Η Προκήρυξη αφορά την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 705 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και 68 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων- ειδικοτήτων.

Από την Αρχή, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν.4250/2014, δικαίωμα συμμετοχής στην Προκήρυξη 1Δ/2014 έχουν μόνον όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων, οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1ης Ιανουαρίου 2009 και μετά και που δεν έχουν διοριστεί.