Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των Μονάδων Προστασίας Παιδιού από σωματεία, οργανισμούς, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ορίζεται με υπουργική απόφαση, που υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου.

Με την υπουργική απόφαση, καθορίζεται το περιεχόμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και οι κτιριολογικές προδιαγραφές των όρων που απαιτούνται, ο εξοπλισμός αυτών, η στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικό και τα ειδικότερα προσόντα τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας των μονάδων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Για πρώτη φορά, η υπουργική απόφαση διαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας των μονάδων αυτών και, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, κλείνει ένα σημαντικό θεσμικό κενό και ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ασκούν αυτήν τη δραστηριότητα, όσο και των δήμων, στους οποίους δίδεται το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και ειδικότερα στις αρμόδιες υπηρεσίες τους, για τον έλεγχο των προϋποθέσεων έκδοσης σχετικής άδειας.

Σκοπός των Μονάδων Προστασίας Παιδιού είναι η παροχή φροντίδας, φιλοξενίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, καθώς και η εξασφάλιση ομαλής ένταξης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των φιλοξενουμένων, που αποδεδειγμένα στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος ή έχουν εγκαταλειφθεί ή η φυσική οικογένεια αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς αυτά.