Η κρίση στην Ελλάδα οδήγησε χιλιάδες μετανάστες από την Αλβανία στην επιστροφή.

Το Ινστιτούτο Στατιστικής (INSTAT) της γειτονικής χώρας ανακοίνωσε, σήμερα, ότι το χρονικό διάστημα 2009-2013 επέστρεψαν στην  Αλβανία 133.544 μετανάστες- κυρίως από τις δύο χώρες.

Το 70,8% των μεταναστών (93.500 περίπου) επέστρεψαν από την Ελλάδα και το 23% επανεντάχθηκε από την Ιταλία.

Σύμφωνα με τη μελέτη για τη μετανάστευση και την επανένταξη, ο μέσος όρος ηλικίας των μεταναστών που επιστρέφουν είναι 38,6 χρόνια.

Το INSTAT δήλωσε ότι η ροή της επιστροφής των μεταναστών αυξήθηκε, μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2011.