Οικονομική επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ ύψους 150.000 ευρώ προκάλεσαν οι 703 εικονικές ασφαλιστικές ικανότητες που εξέδωσαν δυο υπάλληλοι του ΙΚΑ Κεραμεικού, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και τέθηκαν σε αργία.

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τους επιθεωρητές του Ιδρύματος, διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 95%, οι εικονικές ασφαλιστικές ικανότητες, οι οποίες αποδόθηκαν αφορούν αλλοδαπούς.

Κατόπιν αυτού, η Διοίκηση του ΙΚΑ απέστειλε τις καταστάσεις με τα στοιχεία των αλλοδαπών προς το υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ερευνηθεί το πλήθος των περιπτώσεων που αφορούν χορήγηση άδειας παραμονής.

Σημειώνεται ότι η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας χορηγείται με βάση τις ημέρες εργασίας που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση βιβλιαρίου υγείας αλλά και αδειών παραμονής.