Τεράστια ανταπόκριση είχε το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών.

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι θέσεις του προγράμματος καλύφθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από 4.156 επιχειρήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά), για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση του υφιστάμενου προσωπικού.