Σε δημόσια διαβούλευση πρόκειται να αναρτήσει από τις 20/10 έως 28/11 το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το κείμενο του σχεδίου νόμου για την αναγνώριση (πιστοποίηση) των μουσείων.

«Ελπίζουμε ότι τα ελληνικά μουσεία, ανεξαρτήτως επιφάνειας εγκαταστάσεων, εύρους συλλογών ή αριθμού επισκεπτών, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία της διαβούλευσης» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σήμερα σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού.

Επίσης, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «Σύστημα αξιολόγησης των ελληνικών μουσείων απουσίαζε έως σήμερα από τις διοικητικές διαδικασίες της Ελληνικής Πολιτείας/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» και πως «στο εξωτερικό, η αναγνώριση, γνωστή ως "accreditation", είναι ευρέως διαδεδομένη, δεδομένου ότι κρίνεται ως ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς αφορά στον έλεγχο και στην αξιολόγηση ενός μουσείου, μέσω προδιαγραφών που έχουν καθοριστεί από αρμόδιο κυβερνητικό φορέα ή έγκυρη επαγγελματική ένωση μουσείων».