Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας για την υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ενώ ήδη από την Τετάρτη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν των κωδικό ασφαλείας, με τον οποίο θα υποβάλουν την αίτηση.

Για φέτος το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης εισαγωγής στους επιτυχόντες του σχολικού έτους 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τεύχος Α΄/2014) και του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147/τεύχος Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τεύχος Α'/2014), καθώς και τις κατ΄ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις.

Για τους επιτυχόντες που θα υποβάλουν αίτηση μεταφοράς θέσης εισαγωγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014, ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιτυχόντες που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόπιν συμμετοχής τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδας Α΄ και Ομάδας Β', Μαΐου-Ιουνίου του σχολικού έτους 2013-2014.

Η διαδικασία

Από χθες, οι νέοι φοιτητές που δικαιούνται μετεγγραφή, μπορούν να δημιουργήσουν τον κωδικό ασφαλείας, ώστε με τη χρήση του να κάνουν την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής.

Τον κωδικό ασφαλείας τον δημιουργούν, όχι στο σχολείο τους, αλλά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο τους.

Ο υποψήφιος που επιθυμεί τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας την ταυτότητα ή το διαβατήριό του προκειμένου να δημιουργήσει τον προσωπικό του κωδικό.

Για τη δημιουργία του κωδικού ασφαλείας (που δεν πρέπει να είναι ο αριθμός του κινητού τους τηλεφώνου) πρέπει να θυμούνται τον οκταψήφιο κωδικό των πανελληνίων εξετάσεων, που μπορούν να βρουν στο μηχανογραφικό που κατέθεσαν. Αν δεν έχουν κρατήσει αντίγραφο του μηχανογραφικού τους θα πρέπει να επισκεφθούν το σχολείο τους για να πάρουν τον κωδικό των πανελληνίων εξετάσεων.

Στη συνέχεια, με τη χρήση των δύο κωδικών (του οκταψήφιου και του ασφαλείας) θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους.

Να σημειωθεί πως έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν όλα τα αντίστοιχα τμήματα με αυτό που πέτυχαν στην περιφέρειά τους (αν υπάρχουν περισσότερα από ένα αντίστοιχα) και η κατανομή τους στα αντίστοιχα τμήματα θα γίνει βάσει μορίων.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής, πρέπει να εκτυπώσουν την αίτησή τους, στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβαν και να προσκομίσουν στο Ίδρυμα υποδοχής τους, τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τα όσα δήλωσαν.

Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα υποβολής μιας μόνο ηλεκτρονικής αίτησης είτε σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4264/2014 είτε σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014.

Όσοι επιλέξουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση βάσει του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 οφείλουν να επιλέξουν μια και μόνο υποκατηγορία από τις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη (π.χ. πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή κλπ).

Ντ. Μ.