Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή κατοίκων του Αμαρουσίου κατά του νόμου για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

Οι τρεις κάτοικοι ζητούν να ακυρωθούν, ως αντισυνταγματικές και παράνομες, οι υπουργικές αποφάσεις για την έναρξη λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος διεκπεραίωσης των δηλώσεων υπαγωγής στον νόμο 4178/2013.

Παράλληλα ζητούν να ακυρωθούν, διατάξεις του νόμου 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση, όπως είναι η διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα των αυθαιρέτων, η εξαίρεση τους από την κατεδάφιση, κ.λπ.

Για την υπόθεση συνήλθε σήμερα η Ολομέλεια του ΣτΕ και κατά την ακροαματική διαδικασία οι δικηγόροι του Δημοσίου ανέφεραν ότι υπάρχει έτοιμη τροπολογία, με την οποία θα εξαιρούνται από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 4178/2013 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων, συγκεκριμένα ακίνητα.

Ανέφεραν ειδικότερα πως το υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί ήδη τροπολογία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την οποία εξαιρούνται των ευνοϊκών διατάξεων τα αυθαίρετα που είχαν κατασκευαστεί πριν την 28.7.2011 και έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί η άδειά τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Ο πρόεδρος του σώματος, απαντώντας στην αναφορά δικηγόρου των πολιτών που παρενέβησαν υπέρ των τριών κατοίκων του Αμαρουσίου, ότι στα Ευρωπαϊκά Κράτη (Γερμανία, Γαλλία, κ.λπ.) η αυθαίρετη δόμηση αντιμετωπίστηκε μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού, τόνισε:

«Δεν υπάρχει αυθαίρετη δόμηση στα πολιτισμένα κράτη. Οι πόλεις αυτές οι ευρωπαϊκές, που δημιουργήθηκαν στη μοναρχική περίοδο εμπεριέχουν ήδη τον πολεοδομικό σχεδιασμό με τρόπο που δεν μπορεί να φανταστεί ο νομοθέτης».

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.