Στις 17 Οκτωβρίου αρχίζει ο τελευταίος κύκλος μαθημάτων, διάρκειας 21 ωρών, από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε εφαρμογή της επέκτασης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας για το έτος 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι υπάλληλοι του προηγούμενου έτους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα που έληξε τον Ιούνιο και διαθέτουν επίπεδο γλωσσομάθειας που επιτρέπει τη συμμετοχή τους στις σχετικές εξετάσεις, ενώ σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπάλληλοι πρέπει μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους (για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης).

Επίσης, επισημαίνεται ότι ο τελευταίος κύκλος μαθημάτων, οδηγεί στην απόκτηση τυπικού τίτλου γλωσσομάθειας, μετά από συμμετοχή στις σχετικές εξετάσεις για τα ακόλουθα διπλώματα:

- Diplôme de français professionnel niveau B1 en relations internationales de la Chambre de Commerce et d'industrie de Paris - Ile de France

- B1 (DELF)

- Β2 (DELF)

- C1 (DALF)

- C2 (DALF)

Τέλος, για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, γνωστοποιείται ότι οι συμμετέχοντες υπάλληλοι θα κληθούν να καταβάλλουν τμήμα των εξέταστρων για τις αντίστοιχες εξετάσεις, ύψους 50 ευρώ, καθώς το υπόλοιπο κόστος συμμετοχής καλύπτεται από τον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας.