Οι συντάξεις που θα καταβάλλουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1η Ιανουαρίου έχουν αποφασιστεί και κλειδώσει.

Η βασική σύνταξη σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής διαμορφώνεται στα 360 ευρώ για τη νέα χρονιά, ενώ στο ποσό αυτό προστίθεται η αναλογική σύνταξη που συνδέεται με τα έτη ασφάλισης.

Το καταβαλλόμενο ποσό συνδέεται με τη μεταβολή του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ξεκινά από τα 360 ευρώ, ενώ μέχρι το 2021 θα φτάσει τα 375 ευρώ. Στο ποσό αυτό θα προστίθεται στη συνέχεια η αναλογική σύνταξη.

Όπως επισημαινει η εφημερίδα ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης έχει διαβεβαιώσει πως «δεν τίθεται θέμα μειώσεων στις κύριες συντάξεις και αυξήσεων στα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση».

Παράλληλα επισημαίνει πως για το 2015 η βασική σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 360 ευρώ και το ποσό αυτό σταδιακά θα αυξάνεται.

Έτσι η σύνταξη του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ γα εισόδημα 800 ευρώ διαμορφώνεται ως εξής.

Για συνταξιοδότηση το 2015: Με 25 χρόνια ασφάλισης 503 ευρώ και 35 χρόνια 648 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2018: Με 25 χρόνια ασφάλισης 514 ευρώ και 35 χρόνια 651 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2021: Με 25 χρόνια ασφάλισης 520 ευρώ και 35 χρόνια 655 ευρώ.

Η σύνταξη του ασφαλισμένου στο ΙΚΑ γα εισόδημα 1.800 ευρώ διαμορφώνεται ως εξής.

Για συνταξιοδότηση το 2015: Με 25 χρόνια ασφάλισης 698 ευρώ και 35 χρόνια 1.045 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2018: Με 25 χρόνια ασφάλισης705 ευρώ και 35 χρόνια 1.053 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2021: Με 25 χρόνια ασφάλισης 714 υρώ και 35 χρόνια 1.040 ευρώ.

Η σύνταξη του ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ γα εισόδημα 800 ευρώ διαμορφώνεται ως εξής.

Για συνταξιοδότηση το 2015: Με 25 χρόνια ασφάλισης 495 ευρώ και 35 χρόνια 635 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2018: Με 25 χρόνια ασφάλισης 495 ευρώ και 35 χρόνια 639 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2021: Με 25 χρόνια ασφάλισης 495 ευρώ και 35 χρόνια 645 ευρώ.

Η σύνταξη του ασφαλισμένου στον ΟΑΕΕ γα εισόδημα 1.500 ευρώ διαμορφώνεται ως εξής.

Για συνταξιοδότηση το 2015: Με 25 χρόνια ασφάλισης 745 ευρώ και 35 χρόνια 1.049 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2018: Με 25 χρόνια ασφάλισης 740 ευρώ και 35 χρόνια 1.042 ευρώ.

Για συνταξιοδότηση το 2021: Με 25 χρόνια ασφάλισης 734 υρώ και 35 χρόνια 1.034 ευρώ.