Συμφωνία υπέγραψαν ο Ιωάννης Κασουλίδης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τη συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης.

Το κοινό όριο των δύο χωρών έχει μήκος 287 χιλιόμετρα,όπως καθορίζεται από τη συμφωνία.

Η συμφωνία, σύμφωνα με ανακοίνωση στη Λευκωσία, «επιβεβαιώνει την εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο κρατών και προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων αρμοδίων αρχών σχετικά με την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μέσα στις Περιοχές Έρευνας και Διάσωσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρτημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και των Πρωτοκόλλων της». 

Προβλέπει, επίσης, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από τα αρμόδια κέντρα των δύο κρατών, δηλαδή του JRCC Λάρνακας και του JRCC Πειραιά, την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων Έρευνας και Διάσωσης.