Αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας.

Έτσι, δίδεται η δυνατότητα προσφυγής μονομερώς σε Διαιτησία τόσο σε εργοδότες όσο και σε εργαζόμενους. Αυτό γίνεται με την προϋπόθεση ότι ένα εκ των δύο μερών αρνείται τη διαμεσολάβηση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα άσκησης έφεσης κατά των αποφάσεων.

Την ίδια στιγμή δίδεται η δυνατότητα να καθοριστεί μέσω της Διαιτησίας και το ελάχιστο όριο αποδοχών.

Η τροπολογία έρχεται σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν συνταγματικές όλες, οι προβλέψεις της 6ης Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), Ν.4046/2012, με εξαίρεση τον περιορισμό του ρόλου της διαιτησίας μόνο στον καθορισμό βασικού μισθού και του βασικού ημερομισθίου και την δυνατότητα της προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη εργοδοτών και εργαζομένων.

Μία ακόμη αλλαγή που έρχεται με την τροπολογία είναι και η συμμετοχή – για πρώτη φορά- τακτικών δικαστών στη Διαιτησία και με αυτό τον τρόπο επανέρχονται οι διατάξεις του νόμου 3259/1955.

Για την υποδοχή των εφέσεων, συστήνεται νέο μόνιμο πενταμελές συλλογικό όργανο (δευτεροβάθμια επιτροπή διαιτησίας) στο οποίο συμμετέχουν δύο διαιτητές και τρεις τακτικοί δικαστές.

Προβλέπεται ακόμη, ότι για τον καθορισμό των ελάχιστων ορίων αποδοχών από τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων στοιχείων και η οικονομική κατάσταση των πλέον αδύνατων επιχειρήσεων.