Αυξάνεται η ζήτηση για τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία από τις πωλήσεις καρτών και εισιτηρίων το Σεπτέμβριο του 2014.

Το μήνα Σεπτέμβριο η συμμετοχή των καρτών στα συνολικά έσοδα έφθασε το 36,46%, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,71% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2013.

Αναφερόμενος στα οικονομικά στοιχεία, που προκύπτουν από τον πρώτο μήνα εφαρμογής της νέας τιμολογιακής πολιτικής στις Συγκοινωνίες Αθηνών, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ Γρηγ. Δημητριάδης , επισήμανε:

«Με τη νέα τιμολογιακή πολιτική αναμέναμε στην αρχή μείωση των εσόδων ως επακόλουθο της μείωσης της τιμής του εισιτηρίου. Αντ' αυτού, επειδή οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών πήγαν πολύ καλά και αγκαλιάστηκαν από τον κόσμο, με περίπου 40.000 περισσότερους επιβάτες να γίνονται κάτοχοι καρτών, τα έσοδα από τις πωλήσεις καρτών και εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά περίπου 170.000 ευρώ».

Πάντως, φέτος το Σεπτέμβριο έναντι του αντίστοιχου μήνα το 2013, εκδόθηκαν λιγότερα κατά 10,07% εισιτήρια, ενώ οι κάρτες αυξήθηκαν κατά 27,92%, φέρνοντας μια μεταβολή της τάξης του 0,85%.