Μέτρα βελτίωσης των συνθηκών στις φυλακές και τα κέντρα κράτησης, δεσμεύεται να προωθήσει η Ελλάδα

Απαντώντας σε έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη μεταχείριση (CPT), στην οποία κατηγορείται για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης μεταναστών αλλά και τις φυλακές της χώρας, η κυβέρνηση υπόσχεται να πρωθήσει και να εφαρμόσει μέτρα, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης μεταναστών και των κρατουμένων στις φυλακές.

Στο απαντητικό υπόμνημα 95 σελίδων, οι ελληνικές αρχές υπογραμμίζουν πως πρόκειται να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή των προ διετίας συστάσεων της CPT. Στα αστυνομικά τμήματα γίνονται μόνον σύντομες διαμονές, τονίζεται, ενώ προστίθεται πως λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των υπό κράτηση μεταναστών.

Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για το άσυλο, τη διαχείριση της μετανάστευσης και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των συνθηκών στα κέντρα πριν από την αναχώρηση. Όσον αφορά το κέντρο κράτησης στην Αμυγδαλέζα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, η απάντηση των ελληνικών Αρχών τονίζει ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τη βελτίωση των υλικών συνθηκών και την παροχή καλύτερων μηχανισμών στήριξης για ανηλίκους.

Όσον αφορά στις επικρίσεις για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές, οι ελληνικές αρχές κάνουν λόγο περί ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού μέσω της αύξησης της χωρητικότητας των φυλακών και μέσω μέτρων πρόωρης ή προσωρινής αποφυλάκισης, για την οποία όλοι οι κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των ξένων υπηκόων είναι επιλέξιμοι και επιλέξιμες, καθώς και την εισαγωγή του κατ 'οίκον περιορισμού.

Επίσης, η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις διαπιστώσεις της CPT ότι στις φυλακές δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό και ότι το προσωπικό δεν είναι σε θέση να εφαρμόσει τον αποτελεσματικό έλεγχο.

Από την άλλη, οι ελληνικές αρχές αποδέχονται τις ελλείψεις στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης στις φυλακές και εκφράζουν την ελπίδα ότι οι νέες νομοθετικές πράξεις που προβλέπουν οι συμφωνίες με το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα οδηγήσουν σε βελτίωση της κατάστασης.

Με την έκθεσή της, η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κάνει λόγο για απάνθρωπες και απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές όσον και στα κέντρα κράτησης των μεταναστών.

Παρά τις δημόσιες συστάσεις που είχαν γίνει δύο χρόνια πριν στις ελληνικές αρχές για την βελτίωση της κατάστασης, η επίσκεψη της CPT το 2013 κατέδειξε σαφώς ότι δεν υπήρξε καμία βελτίωση στις συνθήκες κράτησης μεταναστών και κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές, τονίζεται στην έκθεση.

Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία εξέλιξη όσον αφορά στις καταγγελίες για κακομεταχείριση μεταναστών και κρατουμένων από τα όργανα της τάξης στην Ελλάδα. Η CPT καταγγέλλει ένα καθεστώς ατιμωρησίας για τα όργανα επιβολής του νόμου.

Αναφερόμενη στις «απαράδεκτες» συνθήκες στα κέντρα κράτησης μεταναστών, η CPT στην έκθεση αυτή αναφέρει ως παράδειγμα ότι σε αρκετούς σταθμούς, δύο ή περισσότερες γυναίκες κρατήθηκαν επί μήνες σε ένα σκοτεινό, μουχλιασμένο και ερειπωμένο κελί, χωρίς να τους δίνεται καμιά ευκαιρία για υπαίθρια άσκηση ή να έχουν επαρκείς υποδομές υγιεινής.

Στην ίδια έκθεση η CPT εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική όσον αφορά στη μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών. Μάλιστα, κρίνει πως οι εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας στην Αθήνα είναι ακατάλληλες για τους ανηλίκους.

Αναφερόμενη στις συνθήκες στις ελληνικές φυλακές, η έκθεση επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν λάβει κανένα μέτρο για την αποσυμφόρηση των κρατουμένων, με αποτέλεσμα οι κρατούμενοι να μοιράζονται μεταξύ τους ένα κρεβάτι ή να κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα, οι συνθήκες υγιεινής να είναι κακές και να υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στο προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης.