Μόλις το 15% των Αγροτικών Συνεταιρισμών έχει υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτικών Οργανώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτός ο αριθμός μεταφράζεται σε 570 συνεταιρισμούς σε σύνολο 3.858.

Τα τέσσερα κριτήρια που αξιολογούνται κατά την πρώτη εγγραφή είναι ο κύκλος εργασιών των τελευταίων τριών ετών, να έχουν καταστατικό καταχωρημένο σε αρμόδια δικαστική αρχή, να έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες με Δικαστικό αντιπρόσωπο και ο αριθμός των μελών τους να υπερβαίνει τα 10 άτομα.

Στην πορεία αξιολόγησης με τον έλεγχο που διενεργεί η Εποπτική Αρχή, βάση του αρχείου καταγραφής των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στην ψηφιακή εφαρμογή του υπουργείου, διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός προβλημάτων στην πληρότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν, όπως για παράδειγμα ανυπόγραφους ισολογισμούς, πρόχειρες εγγραφές, αδυναμία επικοινωνίας κ.α. Είναι χαρακτηριστικό ότι δοθεί λάθος 2.000 ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα.