Το πράσινο φως στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δίνει ο Άρειος Πάγος ώστε να  λαμβάνει πληροφορίες από τις υπηρεσίες ασφαλείας κατά τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων.

Η γνωμοδότηση έρχεται έπειτα από ερώτημα που κατέθεσε το Λιμενικό Σώμα σχετικά με το εάν κατά την διεξαγωγή προανακριτικών πράξεων πρέπει να χορηγούνται σε στελέχη της ΕΥΠ πληροφορίες, είτε προφορικά, είτε με τη χορήγηση φωτοτυπιών (ταυτοτήτων, αδειών οδήγησής, κ.λπ.). 

Ακόμη, το Λιμενικό Σώμα έθεσε το ερώτημα εάν επιτρέπεται τα στελέχη της ΕΥΠ να έρχονται σε επαφή με τους κατηγορούμενους κατά το προανακριτικό στάδιο. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στην πράξη καθώς τα στελέχη της υπηρεσίας έχουν ζητήσει την χορήγηση πληροφοριών στο στάδιο της προανάκρισης.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφέρει ότι από την ισχύουσα νομοθεσία τα στελέχη της ΕΥΠ δεν μπορούν να διενεργούν προανάκριση ή προανακριτικές εξετάσεις, αλλά για την εκπλήρωση της αποστολής της μπορεί να αναζητεί και να συλλέγει πληροφορίες για την «πρόληψη ή την αποτροπή απειλής της εθνικής ασφάλειας ή του δημοκρατικού πολιτεύματος και για την προστασία των εθνικών συμφερόντων της χώρας».

Παράλληλα η ΕΥΠ έχει το δικαίωμα να  ζητεί προφορικά ή γραπτά πληροφορίες από τις αστυνομικές, λιμενικές, πυροσβεστικές και δασικές αρχές αλλά και από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες που διενεργούν προανακριτικές πράξεις.

Όμως, στην περίπτωση που το αίτημα διατυπώνεται προφορικά οφείλουν οι προανακριτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της ΕΥΠ να τηρούν το απόρρητο της μεταξύ τους επικοινωνίας και της υποβολής του αιτήματος.

Τέλος σημειώνει ότι το αίτημα των υπαλλήλων της ΕΥΠ να έρχονται σε επαφή με τον κατηγορούμενο κατά το προανακριτικό στάδιο, μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος προηγουμένως θα έχει ελέγξει την νομιμότητα του αιτήματος της ΕΥΠ.