Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ), όπου δόθηκαν οι κατευθύνσεις για τον τρόπο προετοιμασίας της φετινής αντιπυρικής περιόδου, συνεδρίασε σήμερα υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Ευριπίδη Κουκιαδάκη, στα γραφεία της Περιφέρειας

Στην διευρυμένη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, ακούστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις για τον καλύτερο και σωστότερο συντονισμό προκειμένου να αποφευχθούν το δυνατόν τυχόν πυρκαγιές.

Εξάλλου, αποφασίστηκε να συγκληθεί και να συνεδριάσει ξανά το ΣΟΠΠ στο επόμενο δεκαήμερο, ώστε να εξειδικευθούν οι ενέργειες και οι ευθύνες που αναλογούν για κάθε υπηρεσία και φορέα ξεχωριστά.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των Εθελοντικών Οργανώσεων, των οποίων η ανταπόκριση ήταν συγκινητική, όπως επίσης στη συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των οργανισμών αυτοδιοίκησης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο αντιπεριφερειάρχης, κ. Κουκιαδάκης, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.