Παραμένει το πρόστιμο των 150.000 ευρώ για τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών λόγω της διαρροής απόρρητων προσωπικών φορολογικών δεδομένων του συνόλου των φορολογουμένων.   

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με την υπ' αριθμ. 117/2014 απόφασή της απέρριψε την αίτηση της Γενικής Γραμματείας, που ζητούσε να μειωθεί το πρόστιμό.

Το πρόστιμο στη ΓΓΠΣ επιβλήθηκε από την Αρχή, διότι πλήθος απόρρητων προσωπικών φορολογικών δεδομένων, που αφορούν στο σύνολο των φορολογουμένων στην Ελλάδα, για τα έτη τουλάχιστον από το 2000 έως και το 2012, κατέστησαν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας από τρίτους, μετά από σειρά αλλεπάλληλων διαρροών.

Η διαρροή οφείλοταν στη μη ύπαρξη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την αποτροπή, ανίχνευση και διερεύνηση περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην υπηρεσία αυτή.

Η ΓΓΠΣ ζήτησε να της χορηγηθεί χρόνος συμμόρφωσης και να μειωθεί το πρόστιμο, όμως η Αρχή έκρινε ότι η Γενική Γραμματεία δεν αμφισβητεί τα πραγματικά δεδομένα της διαρροής προσωπικών δεδομένων φορολογουμένων και τις παραβάσεις που της αποδίδονται και απέρριψε το αίτημα μείωσης του προστίμου.