Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν σωφρονιστικοί υπάλληλοι κατά της μεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕΔ έκτασης 914,09 στρεμμάτων της Αγροτικής Φυλακής Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, η προσφυγή της Ομοσπονδίας Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΣΥΕ), της Ένωσης Υπαλλήλων Αγροτικής Φυλακής Κασσάνδρας και δύο υπαλλήλων στρέφεται κατά της απόφασης που έλαβε η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με την οποία μεταβιβάστηκε δωρεάν στο ΤΑΙΠΕΔ η επίμαχη έκταση.

Στην προσφυγή τονίζεται ότι στο χώρο που μεταβιβάστηκε στο ταμείο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της γεώτρησης για την υδροδότηση της φυλακής, καθώς και ο χώρος αποθήκευσης του ύδατος για το πότισμα των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των εκτρεφόμενων ζώων.

Ακόμη, αναφέρεται ότι τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα αποτελούν έσοδα για την λειτουργία της φυλακής.

Στην προσφυγή τους οι σωφρονιστικοί υποστηρίζουν, ότι η επίμαχη έκταση δεν έχει περιληφθεί ονομαστικά στο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής ως περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού Δημοσίου και κατά συνέπεια η μεταβίβαση είναι μη νόμιμη, καθώς εκδόθηκε κατά παράβαση του νόμου 3986/2011.

Εμπόδιο για την μεταβίβαση αποτελεί, κατά τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, και το γεγονός ότι τμήμα της επίμαχης έκτασης είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, ενώ υπογραμμίζεται ότι η μεταβίβαση είναι παράνομη.

Επίσης, αναφέρουν ότι η μεταβίβαση είναι αντισυνταγματική, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 43 του Συντάγματος έπρεπε να εκδοθεί σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και επειδή παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.