Παρατείνεται η ισχύς των ετησίων καρτών, ως αποτέλεσμα της μείωσης των κομίστρων, η οποία εφαρμόζεται απο τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ.

Ειδικότερα, για τις ετήσιες κάρτες αξίας 450,00 ευρώ, των οποίων η αξία από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μειώνεται από 450,00 ευρώ σε 320,00 ευρώ, επεκτείνεται η ισχύς τους ανάλογα με το μήνα αγοράς, ως εξής:

Α. Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Οκτώβριο 2013 έως Μάρτιο 2014, η ισχύς τους παρατείνεται κατά ένα μήνα.

Β.Για τις ετήσιες κάρτες με έναρξη ισχύος από Απρίλιο 2014 έως Αύγουστο 2014, η ισχύς τους παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Οι επιβάτες θα μετακινούνται το χρονικό διάστημα της παράτασης ισχύος με την επίδειξη της κάρτας στο στέλεχος της οποίας αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος της και ένα από τα 12 κουπόνια της ετήσιας κάρτας.

Επίσης οι ετήσιες κάρτες λεωφορείων, τρόλλευ & τραμ, αξίας € 200,00 εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν μέχρι τη λήξη τους. Οι κάτοχοι των καρτών αυτών έχουν επίσης δυνατότητα αναβάθμισης ώστε να επεκταθεί η ισχύς τους σε όλα τα μέσα, σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική.

Οι επιβάτες που είχαν αγοράσει ετήσια κάρτα αξίας € 200,00 από εκδοτήριο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., έχουν τη δυνατότητα να την αναβαθμίσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αθηνάς 67).

Η διαδικασία αναβάθμισης ετήσιων καρτών που είχαν πωληθεί μεμονωμένα από τον ΟΑΣΑ, πραγματοποιείται στα γραφεία του Οργανισμού (Μετσόβου 15).

Παράλληλα η ισχύς των καρτών για όλα τα μέσα αξίας 450,00 ευρώ, επεκτείνεται στο Μετρό από το Κορωπί μέχρι και το Αεροδρόμιο.

Οι επιβάτες που είχαν αγοράσει ετήσια κάρτα αξίας € 200,00 από τον ΟΑΣΑ με έκπτωση μέσω Συλλόγων/Σωματείων/Εταιρειών, θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα τους, προκειμένου να ενημερώνονται εάν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ νέου υπογραφής των Συμβάσεων ώστε να μπορούν πραγματοποιούνται από τον ΟΑΣΑ αναβαθμίσεις ή νέες πωλήσεις καρτών με έκπτωση.

Οσον αφορά στα παλαιά εισιτήρια που βρίσκονται στην κατοχή των επιβατών, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015.

Αναλυτικά τα παλαιού τύπου ενιαία εισιτήρια αξίας €1,40 (μειωμένο € 0,70), εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, με την παλαιά τους ισχύ, δηλαδή για 90 λεπτά από την επικύρωσή τους.

Τα παλαιού τύπου εισιτήρια μίας διαδρομής με Λεωφορείο, Τρόλλευ ή Τραμ αξίας €1,20 (μειωμένο € 0,60), εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως νέα ενιαία εισιτήρια αξίας € 1,20 (μειωμένο € 0,60), για 70 λεπτά από την επικύρωσή τους.

TAGS