Να συνεχιστούν τα έργα  κατασκευής της χωματερής στη  θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει το 2012 ο Δήμος Μαραθώνα και κάτοικοι, και το 2013 ιδιοκτήτες ακινήτων της περιοχής, ζητώντας να ακυρωθούν διάφορες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως είναι η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων κ.λπ. της χωματερής που θα κατασκευαστεί σε έκταση 520 στρεμμάτων, καθώς και να επανεξεταστεί το θέμα της χωροθέτησης.

Το δικαστήριο βασικά το απασχόλησε η ύπαρξη ή όχι ρέματος στην επίμαχη περιοχή που πρόκειται να κατασκευαστεί η χωματερή.

Όπως αναφέρεται στις δύο αποφάσεις, οι σύμβουλοι Επικρατείας αφού έλαβαν υπόψη τους τεχνική έκθεση καθηγητή του ΕΜΠ, που χρησιμοποίησε «σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας» (ηλεκτρονική ψηφιακή τεχνολογία), και γνωμοδότηση του ειδικού γραμματέας υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ρέμα στην επίμαχη περιοχή.

Ειδικότερα, επισημαίνεται στις αποφάσεις ότι από τις επίμαχες μελέτες «διαπιστώνεται τεκμηριωμένα η απουσία ρέματος στην επίμαχη περιοχή, καθώς και η μη υδατοπερατότητα του εδάφους». Κατόπιν αυτών, οι δικαστές προσέθεσαν ότι «δεν ανατρέπεται ο αρχικός σχεδιασμός του έργου, ούτε υπήρχε η υποχρέωση της διοίκησης να ληφθούν πρόσθετα μέτρα, πέραν όσων έχουν ληφθεί» και απέρριψαν και τις δύο προσφυγές.