Την συμμετοχή δικηγόρου στην επιτροπή που δημιούργησε το υπουργείο Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών ακινήτων ζητεί με επιστολή του προς τον Γκίκα Χαρδούβλη ο ΔΣΑ.

Η επιτροπή υπό τον τίτλο «Επιτροπή Αξιών Ακινήτων» συγκροτήθηκε με απόφαση του κ. Χαρδούβελη στις 13 Αυγούστου 2014.

«Από την σύνθεση των μελών που συμμετέχουν στην επιτροπή», επισημαίνει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής, «αντιλαμβανόμαστε ότι ο νομικός κόσμος και ειδικά οι Δικηγόροι δεν εκπροσωπούνται σε αυτήν, αν και κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να έχουν συμμετοχή, αφού τίθενται σοβαρά νομικά ζητήματα».

Ο κ. Αλεξανδρής τονίζει πως δεν αμφισβητείται ότι οι οικονομολόγοι και οι καθηγητές Οικονομικών σχολών μπορούν να συνεισφέρουν σε μια τέτοια επιστημονική επιτροπή.

Σημειώνει ωστόσο πώς «δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί η νομική διάσταση του ζητήματος της αξίας των ακινήτων, αφού όποια μέθοδος υπολογισμού και αν επιλεγεί, θα πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των φορολογουμένων να ανταποδείξουν την αξία των ακινήτων τους, με μια θεσμοθετημένη και αποτελεσματική διαδικασία, όπως επιβάλει το Σύνταγμα(άρθρο 20 παρ. 10, η διεθνής πρακτική άλλων νομοθεσιών για το ζήτημα αυτό αλλά, κυρίως, η συχνά αγνοημένη κοινή λογική».

«Με δεδομένο ότι αντιπροσωπεύουμε τον μεγαλύτερο Επιστημονικό Σύλλογο της χώρας», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΔΣΑ και προσθέτει:

«Σας υποβάλλουμε αίτημα να συμμετέχει και εκπρόσωπος του Δικηγορικού Σώματος στη συγκεκριμένη επιτροπή, ώστε με την εμπειρία μας στα γενικότερα νομικά ζητήματα που εγείρονται σχετικά με τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ενός ακινήτου καθώς και στα διαδικαστικά δικαιώματα αποτελεσματικής άμυνας των φορολογουμένων σε περιπτώσεις μη πραγματικής φορολογητέας αξίας ακινήτων, αλλά και ως προς την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την εμπειρία άλλων νομοθεσιών σχετικά με τα ζητήματα διοικητικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων για φορολογικούς σκοπούς».