Παράταση της θητείας των βοηθών ή επικουρικών φαρμακοποιών που εργάζονται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας που εποπτεύονται από το υπουργείο προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση αφορά όσους υπηρετούσαν σε τέτοιες θέσεις το τέλος του 2013 και όσους θα υπηρετούν μέχρι το τέλος του 2014.

Με την ίδια τροπολογία, παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών, η θητεία του επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού μιας σειράς κλάδων (του άρθρου 10 του ν. 3329/05), μέχρι την κάλυψη των αναγκών μέσω νέων προσλήψεων επικουρικού προσωπικού.

Τέλος, δίνεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στις νοσηλεύτριες της (τετραετούς) Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.