Σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της αρεσκείας του θα έχει τη δυνατότητα εφεξής ο κάθε ασφαλισμένος και συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να θεωρεί τα βιβλιάρια υγείας και να πληρώνει παροχές ασθενείας, χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής του.

Η διοίκηση του Ιδρύματος προχώρησε σε αυτή την εξέλιξη, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σε όλες τις Μονάδες Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εξαίρεση αποτελούν ορισμένες παροχές ασθενείας, που, λόγω της φύσης τους, συνδέονται με συγκεκριμένο υποκατάστημα, όπως είναι αυτές, που, για τη χορήγησή τους, πρέπει να προηγηθεί γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (ΑΥΕ ή ΒΥΕ), καθώς και οι αποφάσεις απόδοσης δαπάνης έκτακτης νοσοκομειακής περίθαλψης. Για τη χορήγηση των παραπάνω παροχών, αρμόδιο ορίζεται το υποκατάστημα του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου και συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (π.χ. γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για είδη πρόσθετης περίθαλψης υψηλού κόστους, π.χ. αναπηρικά αμαξίδια).

Η δυνατότητα αυτή, σε συνδυασμό με τη νέα διαδικασία πληρωμής των παροχών ασθενείας, με πίστωση τραπεζικών λογαριασμών, συμβάλλει σημαντικά στην απλούστευση των διαδικασιών χορήγησης παροχών ασθενείας. Έτσι, ο ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά για πληρωμή σε οποιοδήποτε υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επιθυμεί και να πιστώνεται στη συνέχεια, ο τραπεζικός λογαριασμός του, αποφεύγοντας άσκοπη ταλαιπωρία και πολύωρη αναμονή.