Το Λιμενικό Σώμα εξοπλίζεται με 90 tablets, για την  αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος και την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με την προσαρμογή στα πρότυπα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το κόστος των 90 tablets θα καλυφθεί, σε μεγάλο βαθμό, από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων.

Οι επιθεωρητές αλιείας θα μπορούν να καταχωρούν ηλεκτρονικά κάθε έλεγχο που πραγματοποιούν στα αλιευτικά σκάφη, τόσο εν πλω, όσο και στα λιμάνια εκφόρτωσης. 

Έτσι, με την καινοτομία αυτή, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα έχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει αρχείο προηγούμενων επιθεωρήσεων, καθώς και ακριβείς πληροφορίες για το κάθε σκάφος.