Δεκτά έγιναν στο σύνολό τους, με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τα αιτήματα μετεγγραφών που υπέβαλαν οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνονται και τα 412 αιτήματα μετεγγραφής των νεοεισαγόμενων σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, τα οποία στην πλειοψηφία τους αφορούσαν οικονομικούς ή οικογενειακούς λόγους.

Γνώμονα για την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης αποτέλεσε η ανάγκη για συγκράτηση όλων των σπουδαστών εντός της Ναυτικής Εκπαίδευσης, η δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα, καθώς και η οικονομία πόρων του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, λόγω μεταφοράς σπουδαστών στην εξωτερική φοίτηση. Στο σκεπτικό της απόφασης, παράλληλα, ελήφθησαν υπόψη οι κτιριακές υποδομές και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες της κάθε σχολής, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διατήρηση ικανού αριθμού σπουδαστών στις περιφερειακές ΑΕΝ.