Να διεξάγονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις των ιδιωτικών σχολείων στα δημόσια για λόγους ασφαλείας ζητεί η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών με ανακοίνωση που εξέδωσε. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι “τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί τα φαινόμενα νόθευσης των ενδοσχολικών εξετάσεων στα ιδιωτικά λύκεια”.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ η “πιο χαρακτηριστική περίπτωση νόθευσης ήταν η παραγωγή πλασματικών απολυτηρίων σε ιδιωτικά ΤΕΕ (Άρτας, Λάρισας), αλλά και με δεκάδες περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα σε πολλά ιδιωτικά λύκεια σε όλη την Ελλάδα, είναι φανερό πως τίθεται σοβαρότατο ζήτημα, όχι μόνο πιστοποίησης των τίτλων σπουδών, αλλά και καταδολίευσης των εξετάσεων του ΑΣΕΠ. Πολλοί «απόφοιτοι» με «άριστο» απολυτήριο πριμοδοτούνται με 1000 μόρια, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να διορίζονται στο δημόσιο αποκλείοντας αποφοίτους δημοσίων σχολείων, οι οποίοι έχουν εξεταστεί με αντικειμενικά κριτήρια. Η εμπειρία μας από ιδιωτικά ΤΕΕ που είχαν κατασκευάσει «μηχανές» άριστων απολυτηρίων, μάς έχει αποδείξει ότι οι επιτροπές ελέγχου των εξετάσεων από καθηγητές του δημοσίου δεν επαρκούν”.

Ο μόνος τρόπος, κατά την εκτίμηση της ΟΙΕΛΕ, για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των εξετάσεων και η γνησιότητα των τίτλων σπουδών είναι να δώσουν οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων εξετάσεις σε γειτονικά δημόσια σχολεία, μαζί με τους συμμαθητές τους των δημοσίων και σε κοινά θέματα. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα αποτελεί ημίμετρο και θα διαιωνίζει την προνομιακή αντιμετώπιση των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων εις βάρος της αξιοκρατίας και της ισονομίας. Εάν δεν υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου νόθευσης των ενδοσχολικών εξετάσεων με τις συνέπειες που περιγράψαμε, δηλώνουμε πως θα μετέλθουμε όλων των νομικών και των πολιτικών μέσων για να αποτρέψουμε τη διαιώνιση αυτού του σκανδάλου. Σε περίπτωση, επομένως, που δεν γίνει δεκτό το αίτημα της ΟΙΕΛΕ για διεξαγωγή των ενδοσχολικών εξετάσεων των ιδιωτικών λυκείων σε δημόσια σχολεία, σε πρώτη φάση θα καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα και θα ζητήσουμε την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών.”