Με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης, αναφέρεται στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην επιστημονική έρευνα στη χώρα μας λόγω των σοβαρών καθυστερήσεων στην πρόοδο των προγραμμάτων ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ και μεταδιδακτορικής έρευνας του υπουργείου Παιδείας.

O βουλευτής επισημαίνει στην επιστολή του ότι η καθυστέρηση αυτή αποδυναμώνει τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας καθώς περιορίζονται σημαντικά τα διαθέσιμα κονδύλια για έρευνα, συμβάλλει στην «επιστημονική μετανάστευση», δηλαδή στη μετάβαση καταρτισμένων Ελλήνων (κυρίως νέων) επιστημόνων στο εξωτερικό σε αριθμό που μπορεί να φθάνει και τις 2000, αν ληφθεί υπόψη η δυναμική των παραπάνω προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων (επιστημονικών - ερευνητικών) θέσεων εργασίας και παρακωλύει την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων ύψους 230 εκ. ευρώ.

Ο Κ. Καρτάλης, τέλος, καλεί την υπουργό Παιδείας να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ραγδαία επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων και ανάθεσης αυτών που τελικά εγκριθούν.