Αποπέμπεται η διοικήτρια και ο υποδιοικητής του νοσοκομείο Αλεξάνδρα μετά από από απόφαση του υπουργείου Υγείας.

Στο πόρισμά του το σώμα Επιθεωρητών Υγείας επιρρίπτει ευθύνες για την προσωρινή αναστολή εφημεριών λόγω της έλλειψης κλινών και διαθέσιμων υλικών.
Προτείνεται άσκηση πειθαρχικής δίωξης στη διευθύντρια  διοικητικής υπηρεσίας, στην προϊσταμένη της νοσηλευτικής υπηρεσίας και σε μια διοικητική υπάλληλο

Η ΕΔΕ συνεχίζεται.

Νέος διοικητής του Αλεξάνδρα αναλαμβάνει ο διοικητής του «Έλενα», ο οποίος στο εξής θα συνδιοικεί και τα δυο νοσοκομεία

"Τεχνητές" χαρακτήρισε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος τις ελλείψεις υλικών στα νοσοκομεία, τις οποίες απέδωσε σε παιχνίδι υπονόμευσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.